Gizlilik Politikası

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

Doğuş Elektrik Elektronik Sinyalizasyon Makine İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle Doğuş Elektrik olarak anılacaktır.)  olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği  hususuna tüm gayret ve hassasiyeti en üst seviyede göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. İş bu gizlilik politikası ile siz değerli müşterilerimizi, işlenen verileriniz hakkında aydınlatmayı amaçlamaktayız.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Doğuş Elektrik  ile paylaştığınız kişisel verileriniz, üçüncü kişilerden toplanan veriler, yasal mercilerden elde edilen kişisel verileriniz, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

      1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

 • Müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi,
 • Sözleşme ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan görevlerimizin gereği gibi ifa edilmesi,
 • İlgili yasal düzenlemeler ve kamu güvenliği gereği talep halinde savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi;
 • Reklam tercihlerinizi analiz etmek, pazarlama, satış ve kampanya faaliyetlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi,
 • doguselk.com üzerinden üyelik işlemleri ile web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek alış veriş işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, muhasebe ve finansal işlemlerin takip edilmesi,
 • Müşterilere en hızlı ve doğru bir şekilde çağrı merkezi üzerinden destek verilmesi,
 • Sözleşme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, online ürün siparişleri için ödeme, fatura, teslimat hizmetlerinin doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 • Müşteriler tarafından iletilen her türlü talep, şikayet, önerilerin değerlendirilmesi, geri bildirim yapılabilmesi,

İçin 6698 sayılı KVKK ile ilgili diğer yasal düzenlemelere göre işlenecektir.

     2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Doğuş Elektrik   ile paylaştığınız kişisel verileriniz, ülke sınırları içerisindeki resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, kolluk birimleri, cumhuriyet savcılıkları, icra müdürlükleri, şirketimiz ile ilişkili olan üçüncü kişiler ve kurumlar, bankalar, hizmet sağlayıcı firmalar, tedarikçiler, veri işleyen olarak birlikte çalıştığımız program şirketleri, üçüncü kişiler, kurumlar ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

     3. İşlenen Kişisel Verilerinize ve Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

 

Doğuş Elektrik Elektronik Sinyalizasyon Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile aranızda kurulan, devam eden ilişkileriniz kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Ad, soyad, adres, telefon, e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, ses kaydı verileri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, çerez verileri,  web sitesinde gezinme süre ve detayları, sipariş geçmişi, ilgilenilen ürünler, satın alma bilgileri, pazarlama verileri,   konum verileri, banka hesap bilgileri (hesap numarası, IBAN), içeren veriler, sizlerden, üçüncü kişilerden, yasal mercilerden, sosyal medyadan, kişisel verileri paylaşan diğer mecralardan  fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamlardan toplanmakta ve işlenmektedir.

      4. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

Doğuş Elektrik, işlenen, toplanan kişisel verilerinizin bulunduğu sistemler ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.  Ayrıca KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Doğuş Elektrik Firması’ nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda  yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için müşterilerimizin, üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir.

      5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi uyarıca veri sahibi aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

 • Kişisel Veri Sahibi, Doğuş Elektrik Firmasına (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

     6. Bizimle İletişim Kurabilirsiniz

Tarafınızca iletilen her türlü talep ve dilekleriniz, tarafımızca en kısa sürede değerlendirilecek olup en geç 30 günlük süre içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Doğuş Elektrik Elektronik Sinyalizasyon Makine İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mesudiye Mahallesi 5113 Sokak No:42/C Akdeniz/MERSİN

Bütün sorumluluk Dora Bilişim’e aittir.